NEDERLANDER • INSPIREREND • VASTHOUDEND

De islam is een verderfelijke ideologie en geen religie van de vrede

img_0084

“Weliswaar heeft de islam bepaalde religieuze kenmerken (een opperwezen, een hiernamaals et cetera) maar de doelen van de islam liggen hier op aarde: de invoering van de sharia, werelddominantie, de jihad, dhimmitude (de onderdrukking van ongelovigen) de apartheid tegen vrouwen en het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. De islam is alles omvattend van erfrecht tot strafrecht. Daarom is het meer een politieke ideologie dan een religie”

Zo formuleerden Geert Wilders en Martin Bosma het standpunt van de Partij voor de Vrijheid over de islam. Is dit standpunt politiek verkoopbaar, en als feit ook intellectueel verdedigbaar. Is de islam een ideologie of een religie vergelijkbaar met het Christendom?

Sinds Geert Wilders betoogt dat de islam geen religie is, maar een ideologie, ligt de vraag op tafel wat dan eigenlijk het verschil is.

De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.

Niets is minder waar. De islam dringt zeer diep door in het dagelijkse leven en de sociale interactie van de moslims. De islam is een alles omvattend politiek systeem. Er is geen scheiding van machten zoals wij in de westerse wereld kennen; de trias politica. Alle macht ( politiek, rechterlijk, militair, … ) ligt bij de Kalief of diens afgevaardigde. Er is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verplicht aan de Kalief en is feitelijk een voorzetting van het principe, dat Mohammed alle macht in handen had. Het is daarmee een alles omvattend systeem, een ideologie gericht op aardse macht.

Wat religie dan onderscheidt van een ideologie is, dat daarbij ook een idee is gevormd / wordt opgelegd over het ontstaan van de wereld en de rol van het opperwezen daarbij. Een religieuze opvatting of claim kan niet worden bewezen. Het is een geloof in iets.

Een (totalitaire) ideologie kent daarentegen een vergoddelijk leiderschap, die bepaalt hoe een samenleving zou moeten zijn en welke regels daarbij moeten gelden. Ideologie is daardoor onderwerp van de politiek omdat een ideologische gedachte bediscussieerbaar is.

Het grote verschil tussen de christelijke religie en ideologische islam is niet de gedachte, maar de wijze van totstandkoming van het gedachtengoed. In de Koran is het steeds God die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God maakt daarentegen geen fouten. De Bijbel is chronologisch opgebouwd van schepping tot het nieuwe Jeruzalem, de Koran is dat niet.

Moslims geloven dat de bijbel van Joden en Christenen een vervalsing is. De Koran is Gods woord vertelt aan Mohammed zelf, door de aartsengel Gabriël. De inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie, het is geen geloof maar een on-bediscussieerbare ideologische wetenschap.

Is het in het Christendom nog mogelijk om degene die geweld gebruikt aan te spreken op de christelijke oorsprongbronnen van liefde en barmhartigheid, in de islam is dat ten enenmale onmogelijk. In de islam zijn de aansporingen om geweld te gebruiken en niet-gelovigen te vermoorden legio. De Koran, Hadith en sira tellen 327.547 woorden met betrekking tot geweld, de Hebreeuwse bijbel 34.039.

Het blijft daardoor onverklaarbaar dat de islam de enige “religie” is die door de verdwaasde elite volautomatisch met “vrede” wordt geassocieerd en de enige die niet mag worden bekritiseerd.

De Islam is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom.

2 Responses

  1. Beste Henk of moet ik zeggen Meneer van Deún. Ik vind het verfrissend om eindelijk mensen zoals u hun mening te zien geven aangaande deze verderfelijke ideologie die steevast door de liberalen religie wordt genoemd. Indien de volkeren in Europa niet heel snel hun ogen gaan openen en deze "religie"verbieden in hun landen zullen we daar in de nabije toekomst allen de zeer zure druiven van gaan plukken. Stapje voor stapje worden onze vrijheden ons ontnomen en onze vrije manier van leven door de dwaze politici die doodsbang zijn om intolerant genoemd te worden of islamofoob. daarentegen had de Islam en zij aanhangers tot nu toe vrij spel in onze samenlevingen en werden crimineel gedrag zo goed als niet of veel te slap aangepakt door de politiek en justitie, dit tot frustratie van de agenten in de wijken die tegen de bierkaai vochten / vechten om het vooral Marokkaanse tuig te beteugelen. In dit land werd en wordt je in de hoek gegooid met het label nazi / racist/ islamofoob als je kritiek durft te leveren op deze ideologie die onze vrij manier van leven zeer ernstig bedreigd. In het buitenland gebeurt idem dito maar in sommige landen die eerder onderdrukt werden door een andere ideologie ( communisme ) in het nog niet zo lange verleden nemen dappere politici het voortouw in hun strijd tegen deze nieuwe vijand en verzetten zij zich tegen de dictaten van Brussel/ Duitsland. Diep respect heb ik voor bv. Victor Orbán ( "Wij nemen geen vluchtelingen/ moslims op ") ,diep respect heb ik voor de Polen die duidelijk en hardop zeggen wij zijn een Katholiek land en er is bij ons geen plaats voor de Islam. Vorig jaar ( als ik het goed heb ) vond er een mars plaats van ruim één miljoen Polen die riepen dat Polen een christelijk land is en nooit een islamitisch land zal worden,klasse. Slovenië verzet zich tegen het opnemen van islamitische zogenaamde vluchtelingen ,ga zo door Slovenen, nogmaals respect. Servië verzet zich ,Bulgarije verzet zich, Macedonië verzet zich. allen hebben mijn diepe respect en bewondering. Zij volgen niet slaafs het dictaat van Brussel. Afgelopen zondag vonden er in Italië ook verkiezingen plaats waar de Lega één van de grootse partijen werd in hun coalitieblok samen met Forza Italia en Fratelli d'italia. De Lega verzet zich tegen de islamisering van Italië. Ik als zoon van een Italiaanse immigrant ( mij vader kwam hier op zijn 26ste naar toe, let wel op contract en na in Italië medisch gekeurd te zijn geweest want er heerste toen nog de zeer besmettelijke ziekte TBC in Italië, kom daar nu maar eens mee in het op het achterlijke af zijnde Europa want oei je zou maar eens voor intolerant worden afgeschilderd) heb ook op het rechtse blok gestemd vier keer maar liefst want mijn zus en mijn beide nichtje wilden hun stemformulieren weggooien en gelukkig mocht ik voor hen die drie stemmen aankruisen en insturen. U zult zichzelf afvragen waarom ben je geen Nederlander ? welnu ,ik ben hier geboren en getogen , de eerste 38 jaar heb ik in Utrecht gewoond en de laatste 16 jaar woon ik in een van de randgemeenten. Ik ben nooit Nederlander geworden ten eerste uit respect voor mijn vader ten tweede uit een bepaald gevoel van verbondenheid met Italië, het eten vind ik heerlijk, als iemand mij spaghettivreter zou noemen is dat voor mij geen belediging want het is mijn favoriete gerecht, mijn cluppie is altijd Juventus geweest en zal dat tot mijn dood ( en daarna ) ook altijd blijven. La Squadra Azzura heeft altijd mijn hart sneller doen kloppen, zeker sinds 1978 toen wij ten onrechte verloren van Nederland in Argentinië ( Twee afstandsschoten van Haan en Brandts ). Ik heb het tot mijn dolle vreugde mogen meemaken dat mijn land twee keer Wereldkampioen werd ( 1982 en 2006 ) en dat met niets te vergelijken,pure extase. Maar sinds 9 / 11 en ben ik steeds meer in de gaten gaan houden welke kant het in Nederland op zou gaan en die verontrust mij. Na de moord op Pim zag ik het echt niet zitten voor de toekomst van dit land ( zijn moordenaar kreeg een belachelijk lage straf en is intussen weer vrij ) Maar zie daar, toen kwam Geert en dat gaf mij weer een sprankje hoop maar desalniettemin heb ik altijd wel in het achterhoofd de gedachte gehad stel dat..... Een uitvalsbasis ooit nodig mocht zijn dan is het goed om vast te houden aan mijn Italiaanse nationaliteit want Italië is nog niet zo overspoeld door moslims als andere delen van Europa en het verzet neemt in Italië tegen deze ideologie ( God zij dank voor Matteo Salvini en het feit dat vaderlandslievendheid in Italië niet gelijk werd gesteld met nazi zijn zoals er hier vaak wel zo naar wordt gekeken , helaas ) gelukkig alleen maar meer toe. toch hoop ik dat de donkere wolken die ik voor Nederland meen te zien voor de toekomst niet uitkomen want ik hou van dit land en van de manier van leven en vrijheden die we nog wel hebben. Ik hoop dat de PVV het tij nog zal kunnen keren dat U / Jij voldoende steun zal krijgen om dat tij te kunnen keren. Mijn stem heeft U / heb jij in ieder geval want voor de gemeenteraad mag ik wel mijn stem uitbrengen. In het grote plaatje kan ik weinig doen maar het beetje wat ik wel kan doen is stemmen op diegenen die de islam een halt toe willen roepen en dat doe ik dan ook. ( buiten mijn mening te geven op social media en in mijn omgeving dan ) Succes bij de Verkiezingen Vriendelijke Groet Richelmo Esposito
  2. Max
    De Islam is een imperialistische doctrine die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd.De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!..Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn.Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…

Leave a comment

WordPress Video Lightbox Plugin